Skitsebogen er som en vedhæftet fil i min oppakning. Kradse ned, på grund af fascination. På rejser, i bussen, i fly, foran fjernsynet. Skitsebogen er stedet, hvor jeg sabler, zapper, sysler og søger. Mærker og hører lyden af blyant, det legende og uforpligtigende. Fine, sarte og kraftige streger. Ordnede og uordnede forløb. Drengestreger og pigestreger – hvor fører det hen.

Duften af Kinesisk tusch og dets evne til gennemslag på papirets bagside – bagbilleder i flere lag – befordrende for fantasien. Papirarbejde i skitsebøger fungerer som kickstart af fantasien.

Papirarbejde i bredere forstand, uanset tegneredskab og teknik, giver et luftigt udtryk, da papirets struktur og farve er et rum inden begyndelsen. Tegning er et særdeles centralt redskab i alt mit billedarbejde både i forhold til maleri og glas. I tegning oplever jeg ofte, at det autentiske billedudtryk opstår. Der opstår en nerve af nærvær med en ganske særlig stoflig karakter, idet det umiddelbare udtryk ligger lige for.

Papirarbejde, hvad enten det er tegning, akvarel, grafik, blandformer, er mit fundament.